2009
2010
2011-2012

ISO9001:2008
Prime Minister Award
Baipo
Thailand Trustmark
JCI Accreditation
ISO9001:2008
Prime Minister Award
Baipo Business Award
Thailand Trustmark
JCI Accreditation
Menu
 
PM Award
thailand dental implant, nobel biocare
BIDC A Leading
Dental Implant Center
 
   
   
   
   
   
   
   
     
   
 
 
     
   
 
 
     
   
     
   
     
     
   
   
     
     

http://www.dbd.go.th

 

ศูนย์ทันตกรรม BIDC รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

 

dental insurance

grammy dental clinic

NIST school dental clinic

 
 

ค่ารักษา ทันตกรรม

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 
ทันตกรรมทั่วไป
เอ๊กซเรย์
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film)
ฟิล์ม
200
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film - full mouth: Digital)
ฟิล์ม
1,200
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film)
ฟิล์ม
1,200
3D CT Scan
ตำแหน่ง
4,000-7,000
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน)
ด้าน
1,000
ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน)
เข็ม
150
 
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วยZoom!™
คน
10,000
(ราคาพิเศษจาก 15,000)
ฟอกสีฟันด้วยBriteSmile®
คน
17,000
(ราคาพิเศษจาก 25,000)
ฟอกสีฟันด้วยBriteSmile® + Airflow
คน
18,200
(ราคาพิเศษจาก 26,200)
ฟอกสีฟันด้วยBriteSmile®สำหรับ2ท่าน**
คน
29,000
(ราคาพิเศษจาก 50,000)
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน
ชุด
5,000
ครอบฟัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
ซี่
10,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
ซี่
13,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
ซี่
17,000 - 18,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง > 85%
ซี่
19,000 - 20,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max
ซี่
17,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น 3M Lava All Ceramics
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon Smart Ceramics
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Procera : All ceramic
ซี่
20,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS Empress Esthetics
ซี่
12,000
(ราคาพิเศษจาก 18,000)
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)
ซี่
5,000 - 6,000
 
การรักษารากฟัน
ฟันหน้า(anterior)
ซี่
8,000
ฟันกรามน้อย (premolar)
ซี่
10,000
ฟันกราม (molar)
ซี่
12,000
 
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
ค่าถอนฟัน
ซี่
1,000 - 1,500
ค่าถอนฟัน : แบบซับซ้อน
ซี่
1,500 - 2,000
ค่าผ่าฟันคุด : แบบธรรมดา
ซี่
3,500 - 5,000
ค่าผ่าฟันคุด : แบบซับซ้อน
ซี่
6,000 - 8,000
 
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
ฟันปลอมฐานโลหะ (resin base denture) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
ชิ้น
4,500 - 6,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
ชิ้น
13,000 - 22,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) เพิ่มฟันซี่ละ
-
500
ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture)
ชิ้น
18,000-20,000
 
ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันแบบโลหะ
-
60,000 - 70,000
การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
-
70,000 - 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Self-Ligating Braces - Damon /3M Gemini
-
80,000 - 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Clear Self-Ligating Braces - Damon Clear/ 3M Clarity SL
-
90,000 - 95,000
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Lingual Braces)
-
180,000-195,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign i7
-
95,000
( ราคาพิเศษ จาก 120,000)
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite*
-
130,000
(ราคาพิเศษ จาก 150,000)
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign *
(Platinum Invisallign Provider)
-
150,000 - 180,000
( ราคาพิเศษ จาก 200,000)
เครื่องมือคงสภาพฟัน(Retainer)
ชิ้น
3,000
 
ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)
รากฟันเทียมไททาเนียม
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Intralock
ซี่
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Replace Select Implant (Nobel Biocare)
ซี่
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม AstraTech
ซี่
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI Implant (Straumann SLActive)
ซี่
85,000
(ราคาพิเศษจาก 95,000)
รากฟันเทียมRoxolid
ปลูกรากฟันเทียม ITI Implant (Straumann Roxolid SLA)
ซี่
85,000
(ราคาพิเศษจาก 100,000)
ปลูกรากฟันเทียม ITI Implant (Straumann Roxolid SLActive)
ซี่
90,000
(ราคาพิเศษจาก 110,000)
รากฟันเทียมทั้งปาก
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก
-

 

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

* ราคานี้มีผลถึง 30 มิถุนายน 2558

**นี้สามารถใช้ในกรณีที่มารับบริการพร้อมกัน 2 ท่าน เท่านั้น

เครื่องหมายแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ

กรุณาเลือกเครื่องหมายด้านล่างนี้เพื่อทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ

การชำระค่าบริการ

เรารับชำระค่าบริการเป็นเงินสด และ บัตรเครดิตโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม 

About Us | Dental Services | Dentist | Dental Fees | Dental Contacts| Dental Links | Dental Center Location & Maps |
| Laser Tooth Whitening | Dental Implants | Dental Crowns & Dental Bridges | Dental Veneers | Ceramic / Lingual Braces | Dental Fillings | Resources | Sitemap |

| จัดฟัน | ทำฟัน | ฟอกสีฟัน | ศูนย์ทันตกรรม | ทันตแพทย์ | รากเทียม | รากฟันเทียม | ฟอกฟันขาว | หมอฟัน | เคลือบฟันเซรามิก | ดัดฟัน |
| จัดฟันแบบใส | จัดฟันด้านใน | จัดฟันเซรามิก | จัดฟันเร่งด่วน | จัดฟัน Invisalign | ราคา ทำฟัน | ฟันปลอม | ผ่าฟันคุค | ครอบฟัน | สะพานฟัน |


  © Copyright 2002 - 2014 Bangkok International Dental Center (BIDC). All Rights Reserved.