2009
2010
2011-2012

ISO9001:2008
Prime Minister Award
Baipo
Thailand Trustmark
JCI Accreditation
ISO9001:2008
Prime Minister Award
Baipo Business Award
Thailand Trustmark
JCI Accreditation
Menu
 
PM Award
thailand dental implant, nobel biocare
BIDC A Leading
Dental Implant Center
 
   
   
   
   
   
   
   
     
   
 
 
     
   
 
 
     
   
     
   
     
     

http://www.dbd.go.th

 

ศูนย์ทันตกรรม BIDC รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

 

dental insurance

grammy dental clinic

NIST school dental clinic

 
 

ค่ารักษา

ทันตกรรมทั่วไป
Baht
ตรวจสภาพปากและฟัน การวางแผนการรักษาและคำปรึกษา
ฟรี
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก (Panoramic film - full mouth x-ray)
1000
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง (Cephalometric film)
1000
การทำความสะอาดและขัดฟัน
ค่าขูดหินปูนและขัดฟัน
1000
การอุดฟัน (วัสดุสีเหมือนฟัน )
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)/ ด้าน
800 - 1,000
ค่าอุดฟันเพื่อปิดช่องว่างฟันหน้าห่าง / ซี่
2,500
ค่าฟอกสีฟันโดยใช้ถาดฟอกสีฟันและเจล ( ทำที่บ้าน )
6,000
ค่าฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ ( ทำที่คลินิก )
15,000

โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ในราคาพิเศษ 9,000 บาท ต่อคน
โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์และฟอกสีฟันโดยใช้ถาดฟอกสีฟัน และเจล ในราคาพิเศษ12,000 บาท ต่อคน
โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วยZoom2!ในราคาพิเศษ10,000 บาท ต่อคน
โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วยBriteSmile ในราคาพิเศษ17,000 บาท ต่อคน

ค่ารักษารากฟัน  
ฟันหน้า
7,000
ฟันกรามน้อย
9,000
ฟันกราม
11,000
เดือยฟัน / ชิ้น แบบทำโดยแลป
4,000
เดือยฟัน / ชิ้น แบบทำโดยResin
4,000
การก่อตัวฟันเพื่่อครอบฟัน
1,500 - 2,000
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
ค่าถอนฟัน/ ซี่
1,000
ค่าผ่าฟันคุด
: แบบธรรมดา
3,500-5,000
: แบบซับซ้อน
6,000-8,000
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
ฟันปลอมฐานพลาสติก (acrylic resin denture ) พร้อมฟันซี่แรก
4,000-5,000
ฟันปลอมฐานพลาสติก (acrylic resin denture ) เพิ่มฟันซี่ละ
500
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
13,000-22,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) เพิ่มฟันซี่ละ
500
ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก (acrylic resin denture ) ชิ้นละ
18,000-20,000
ค่าครอบฟัน / ซี่ (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุที่ใช้และน้ำหนักของโลหะผสมทอง)
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
9,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง >2%
12,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง >50%
16,000 - 18,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง > 85% (ฟันหน้า)
18,000 - 20,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง > 85% (ฟันหลังและสะพานฟัน)
18,000 - 20,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS Empress II: All Ceramic
12,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max
17,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น 3M Lava: All Porcelain
17,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Procera: All Porcelain
17,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon: Smart Ceramics
17,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก ( Porcelain Veneer : IPS Empress II)
9,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก ( Porcelain Veneer : IPS Empress Esthetic)
11,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก ( Porcelain Veneer : IPS Empress eMax)
12,000

ทันตกรรมจัดฟัน

เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้
5,000
การจัดฟันแบบโลหะ
60,000 - 70,000
การจัดฟันแบบเซรามิก
80,000
การจัดฟันเครื่องมือ Damon System
80,000 - 90,000
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ ( lingual Braces )
145,000-160,000
การจัดฟันแบบถอดได้ไม่เห็นเครื่องมือ ( Invisalign i7) 95,000
การจัดฟันแบบถอดได้ไม่เห็นเครื่องมือ ( Invisalign Lite)
130,000
การจัดฟันแบบถอดได้ไม่เห็นเครื่องมือ ( Invisalign Full )
165,000
เครื่องมือคงสภาพฟัน / ชิ้น ( Retainer )
3,000
ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม /ซี่ (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Intralock Implant
65,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Replace Select Implant (Nobel Biocare)
75,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI SLActive Implant (Straumann)
80,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI Roxolid SLA Implant (Straumann)
80,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI Roxolid SLActive Implant (Straumann)
85,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Branemark Implant (Nobel Biocare)
85,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Direct Implant (Nobel Biocare)
85,000

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก

สอบถามทันตแพทย์

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

เครื่องหมายแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ

กรุณาเลือกเครื่องหมายด้านล่างนี้เพื่อทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ

การชำระค่าบริการ

เรารับชำระค่าบริการเป็นเงินสด และ บัตรเครดิตโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม 

| Home | invisalign | Dental Services | Dentist | Dental Fees | Dental Contacts| Dental Links | Dental Center Location & Maps |
| Tooth Whitening | Dental Implants | Dental Crowns & Dental Bridges | Dental Veneers | Ceramic / Lingual Braces | Dental Fillings | Resources | Sitemap |

| จัดฟัน | ทำฟัน | ฟอกสีฟัน | ศูนย์ทันตกรรม | ทันตแพทย์ | รากเทียม | รากฟันเทียม | ฟอกฟันขาว | หมอฟัน | เคลือบฟันเซรามิก | ดัดฟัน |
| จัดฟันแบบใส | จัดฟันด้านใน | จัดฟันเซรามิก | จัดฟันเร่งด่วน | จัดฟัน Invisalign | ราคา ทำฟัน | ฟันปลอม | ผ่าฟันคุค | ครอบฟัน | สะพานฟัน |


  © Copyright 2002 - 2014 Bangkok International Dental Center (BIDC). All Rights Reserved.