ทันตกรรมแบบทั่วไป : ขูดหินปูน

การขูดหินปูน

การขูดหินปูนคือการที่ทันตแพทย์ขูดเอาคราบหินน้ำลาย คราบหินปูน ออกจากฟัน การขูดหินปูนเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำความสะอาดฟัน

เทคโนโลยีที่ BIDC

ที่ BIDC เราเลือกใช้เทคโนโลยีจาก บริษัท EMS Piezon® ในขั้นตอนการรักษาด้วยการขูดหินปูน ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จสูงและทำให้คนไข้รู้สึกสบายมากขึ้น หัวขูดที่เล็กสามารถขูดหินปูนใต้เหงือกทำให้การขูดหินปูนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โรคเหงือกจึงหายได้ดีขึ้น ด้วยเครื่องขูดหินปูนรุ่น CombiTorque® จากบริษัท Piezon® สำหรับเครื่องขูดหินปูนที่คลินิกของเรานั้น เราให้มาตรฐานเรื่องความสะอาดโดยหัวขูดทั้งชิ้นสามารถถอดไปอบฆ่าเชื้อได้ 

>> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี : เครื่องขูดหินปูน

การขัดฟัน

การขัดฟันคือการขจัดคราบต่างๆ ที่เกาะอยู่บนฟันหลังจากการขูดหินปูน จุดประสงค์ของการขัดผิวฟันคือการทำให้ผิวฟันเรียบซึ่งจะทำให้คราบต่างๆมาเกาะจับฟันยากขึ้น อันเป็นสาเหตุของโรคเหงือกและฟัน การขัดฟันนั้นจะกระทำภายหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้วไม่พบอาการของโรคเหงือก 

การขัดฟันไม่ใช่ขั้นตอนของการทำความสะอาดการติดเชื้อที่เหงือกและรากฟัน การขัดฟันเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนการทำความสะอาดและจะไม่อาจรักษาโรคได้ อย่างไรก็ตาม การขัดฟันเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนของการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพในช่องปากนั่นเอง

การทำความสะอาดฟันควรเป็นการรักษาที่ทำการรักษาโดยทันตแพทย์หรือผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น และจะเป็นการรักษาที่กระทำกันในสถานประกอบการทันตกรรม ซึ่งการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนฟัน สามารถก่อให้เกิดผลกระทบกับฟัน รวมถึงผลการเสียต่อโครงสร้างของฟัน การสูญเสียฟลูออไรด์ที่อยู่บนผิวฟัน เกิดการ บาดเจ็บที่โพรงประสาทฟัน และการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อประสาทฟัน